„Hej, trpaslíci, kde jste?“ Trpasličí vesnicí se rozléhalo hlasité volání. „Pojďte si to se mnou rozdat, trpaslíci!“ Uprostřed vesnice stál obr, naparoval se a hulákal: „Je tu někdo, kdo udělá více kliků než já? … Ha, ha, vidím, že není. Sázím obří kabát proti trpasličí čepici.“

Všichni trpaslíci stáli zaraženě okolo obra a poslouchali jeho urážky. Nebyl tu nikdo, kdo by si troufl změřit své síly s obrem. „Jdu do toho,“ ozvalo se najednou. Všichni se otočili směrem k rybníku. Tam stál malý trpaslík a sundával si košili. „To je Kamil,“ zašuměl dav trpaslíků. „Vždyť on není žádný kdovíjaký silák a sportovec! Je to hloupost takhle měřit síly s obrem. Určitě přijde o svou čepici.“

„Čepice je moje,“ zachechtal se sebevědomě obr. „Nechval dne před večerem,“ odvětil Kamil, „a pojď raději klikovat.“ A už oba dva – obr i trpaslík – klečí na zemi. Raz. Dva. Tři … Deset … Dvacet … Padesát … Obr i trpaslík zvedají svá těla. Začínají se potit … Sto … Tempo se zpomaluje … Sto dvacet … Uf, uf … Sto třicet … Kamil oddychuje. Obr taky. A zase dolů. A nahoru. Dolů. Nahoru už to skoro nejde. Sto třicet dva. Dolů. A Kamil sebou plácne na zem. Obr zabere a udělá ještě další klik. „Vždyť jsem to říkal, čepice je moje,“ zvedá se obr, bere Kamilovu čepici a odchází.

 „Já přece říkal, že je to hloupost,“ ozval se jeden z přihlížejících trpaslíků. „Cha, cha, Kamil je bez trpasličí čepice,“ zasmál se druhý. A třetí, čtvrtý a za chvíli se Kamilovi směje půlka vesnice. Kamil leží vyčerpaně na zemi a oddychuje. Najednou se ozve zvláštní zvuk. Smích utichá a trpaslíci otáčí hlavy k fontáně. Tam stojí starý trpaslík Bořivoj a tleská. „Bravo, Kamile, bravo.“ Trpaslíci nechápou. „Bořivoji, proč mu tleskáš?“ ptá se trpaslík Vejtaha. „Vždyť prohrál!“ „Kamil vyhrál,“ odpovídá Bořivoj. „Vy všichni, jak jste tady, jste se třásli strachy a nechali jste obra, aby se nám vysmíval. Kamil jediný překonal svůj strach a vyzval obra na souboj. Proto je vítěz a hrdina.“ Trpaslíci klopí hlavy a odcházejí. Došlo jim, že Kamil sice neporazil obra, ale přece vyhrál, neboť porazil svůj strach.